Hiển thị bài viết với chủ đề: kinh tếTrở về trang chủ
Sự khác biệt giữa kinh tế vi mô và vĩ mô?
Có bạn sinh viên khoa Kinh tế nào có thể giải thích một cách trực quan về sự khác biệt giữa hai loại hình kinh tế này được không ạ? Có ví dụ càng tốt, trong sách ghi khái quát quá, mình chưa hiểu được bản chất thực sự của nó???...
kinh tế vi mô vĩ mô
đã đăng 6.6 năm trước bởi
Avatar: Mỹ Huệ Mỹ Huệ20
Hà Nội
trả lời thêm bình luận...
Kinh tế học nói chung là gì?
kinh tế kinh tế học
đã đăng 6.4 năm trước bởi
Avatar: Tuyết Tuyết10
trả lời thêm bình luận...
Cân bằng thị trường là gì?
kinh tế cân bằng thị trường
đã đăng 6.4 năm trước bởi
trả lời thêm bình luận...
Sự khác biệt giữa hàng hóa thay thế và hàng hóa bổ sung là gì?
Cho mình hỏi sự khác biệt giữa hàng hóa thay thế và hàng hóa bổ sung trong nền kinh tế là gì ạ?...
kinh tế hàng hóa
đã đăng 6.4 năm trước bởi
trả lời thêm bình luận...
Tại sao phải sử dụng đồng tiền Bitcoin?
kinh tế bitcoin
đã đăng 6.4 năm trước bởi
trả lời thêm bình luận...
Chi phí toàn bộ trong kinh tế là gì?
kinh tế kế toán
đã đăng 6.4 năm trước bởi
trả lời thêm bình luận...
Phân tích cận biên trong kinh tế là gì?
kinh tế phân tích cận biên
đã đăng 6.4 năm trước bởi
Avatar: Tiến Tiến0
trả lời thêm bình luận...
Công ty độc quyền là gì?
kinh tế công ty độc quyền
đã đăng 6.4 năm trước bởi
Avatar: Tuấn Phi Tuấn Phi10
trả lời thêm bình luận...
Độc quyền ảnh hưởng đến kinh tế như thế nào?
Cho mình hỏi độc quyền có lợi hay có hại, nó ảnh hưởng đến nền kinh tế như thế nào?...
kinh tế độc quyền
đã đăng 6.4 năm trước bởi
Avatar: thuykhanh thuykhanh10
trả lời thêm bình luận...