Dấu gạch ngang
đã đăng 18 ngày trước bởi
trả lời thêm bình luận...
Dấu gạch ngang
đã đăng 18 ngày trước bởi
trả lời thêm bình luận...
Ngày đẹp để khai bút
đã đăng 21 ngày trước bởi
trả lời thêm bình luận...
Tính tích phân
đã đăng 4 tuần trước bởi
Cộng đồng
trả lời thêm bình luận...
nguyên hàm của
đã đăng 4 tuần trước bởi
Avatar: hline hline0
trả lời thêm bình luận...
TÍCH PHÂN CỦA
đã đăng 5 tuần trước bởi
trả lời thêm bình luận...
Tính tích phân từ âm vô cùng tới dương vô cùng của dx/(1+x^2)^3
đã đăng 7 tuần trước bởi
Avatar: Nhandam Nhandam0
trả lời thêm bình luận...
Tính Tích phân
đã đăng 7 tuần trước bởi
trả lời thêm bình luận...
Tính đạo hàm
đã đăng 9 tuần trước bởi
Cộng đồng
trả lời thêm bình luận...
giới hạn hàm số
toán học
đã đăng 2.6 năm trước bởi
Avatar: thoa thoa0
trả lời thêm bình luận...
Làm sao để duyệt các dòng trong file *.txt và trả về kết quả nếu câu nhập vào trùng với câu trong file *.txt? [Python]
Ví dụ em có tập tin Text.txt trong đường dẫn C:\Python có nội dung như sau: I came here to study. Tôi đến đây học I wanted to live abroad. Tôi muốn sống ở nước ngoài. I like listening to music. Tôi thích nghe nhạc. Em muốn nhập từ bàn phím vào 1 câu tiếng anh sau ...
lập trình python
đã đăng 4.4 năm trước bởi
Cộng đồng
trả lời thêm bình luận...
Đâu là hãng hàng không quốc tế tốt nhất?
hàng không sân bay
đã đăng 4.9 năm trước bởi
Cộng đồng
trả lời thêm bình luận...
Cần làm gì để tăng khả năng chịu đựng của cơ?
đã đăng 2.3 năm trước bởi
Cộng đồng
trả lời thêm bình luận...
Đạo hàm của $\arctan e^x$ là gì?
toán học đạo hàm công thức đạo hàm hàm arctan
đã đăng 5.3 năm trước bởi
Cộng đồng
trả lời thêm bình luận...
$(n-1)! = \frac{n!}{n}$ thì n có khác 0?
toán học giai thừa (toán học)
đã đăng 4.4 năm trước bởi
Cộng đồng
trả lời thêm bình luận...
Vì sao có hiện tượng đồi trọc?
tự nhiên cây cối đồi núi hiện tượng thiên nhiên
đã đăng 5.2 năm trước bởi
Cộng đồng
trả lời thêm bình luận...