Quy tắc bàn tay trái trong máy phát điện là gì?
cảm ứng điện từ máy phát điện
đã đăng 26 ngày trước bởi
Cộng đồng
trả lời thêm bình luận...
Lấy giá trị đặt bên ngoài một function trong JavaScript?
Mình muốn lấy giá trị đặt bên ngoài một function? function getVarOut(p){ console.log(p); //I want: parent } parent.getVarOut();...
javascript lập trình
đã đăng 26 ngày trước bởi
Cộng đồng
trả lời thêm bình luận...
Electron tự do tồn tại ở đâu? Vì sao?
điện electron tự do dòng điện
đã đăng 26 ngày trước bởi
Cộng đồng
trả lời thêm bình luận...
Vacxin bất hoạt COVID-19 là gì?
vắcxin virus covid-19 virus
đã đăng 28 ngày trước bởi
Cộng đồng
trả lời thêm bình luận...
Có phải là xấu khi bạn xem phim khiêu dâm?
tâm lý học phim ảnh
đã đăng 14 tháng trước bởi
Cộng đồng
trả lời thêm bình luận...
Các cơ hội nghề nghiệp của ngành du lịch như thế nào?
du lịch nghề nghiệp
đã đăng 8 tháng trước bởi
Cộng đồng
trả lời thêm bình luận...