giải giúp em với mn
toán học
đã đăng 4 tuần trước bởi
Cộng đồng
trả lời thêm bình luận...
Kĩ năng thuyết phục
cuộc sống
đã đăng 6 tuần trước bởi
Cộng đồng
trả lời thêm bình luận...
Giúp với ạ!
hóa học
đã đăng 7 tuần trước bởi
Cộng đồng
trả lời thêm bình luận...
câu hỏi về véc-tơ
véc-tơ
đã đăng 8 tuần trước bởi
Cộng đồng
trả lời thêm bình luận...
Tại sao cầu vồng lại cong?
cầu vồng vật lý khoa học
đã đăng 8 tuần trước bởi
Cộng đồng
trả lời thêm bình luận...
Tại sao di chuyển trong nước lại khó hơn
nước khoa học
đã đăng 8 tuần trước bởi
Avatar: trietdes trietdes0
trả lời thêm bình luận...
Con nòng nọc mọc chân sau hay chân trước trước?
con nòng nọc tự nhiên
đã đăng 10 tuần trước bởi
Cộng đồng
trả lời thêm bình luận...
Làm thế nào để tách riêng được cồn và nước?
cồn nước hóa học
đã đăng 10 tuần trước bởi
Cộng đồng
trả lời thêm bình luận...
Phần lớn nước vào cây rồi đi đâu?
thực vật nước thân cây
đã đăng 11 tháng trước bởi
Cộng đồng
trả lời thêm bình luận...
Vì sao gia tốc là một đại lượng véc-tơ?
gia tốc vật lý véc-tơ
đã đăng 14 tháng trước bởi
Cộng đồng
trả lời thêm bình luận...
Bản chất con trỏ trong C/C++ là gì?
c/c++ lập trình con trỏ
đã đăng 3.0 năm trước bởi
trả lời thêm bình luận...
Nói chuyện thế nào với con để nuôi dưỡng tinh thần học hỏi với tinh thần cầu tiến?
Nói chuyện thế nào với con để nuôi dưỡng tinh thần học hỏi với tinh thần cầu tiến, không nên ỷ lại?...
trẻ em tinh thần gia đình tâm lý học tâm lý học phát triển
đã đăng 19 tháng trước bởi
Cộng đồng
trả lời thêm bình luận...