Khái số hữu tỉ là gì?
đã đăng 25 ngày trước bởi
Cộng đồng
trả lời thêm bình luận...
Đạo hàm của 2f(|x-1|)- 2x² +2x +2020
đã đăng 4 tuần trước bởi
Cộng đồng
trả lời thêm bình luận...
Chọn FPT với hb 70% hay BK TPHCM
đã đăng 5 tuần trước bởi
Cộng đồng
trả lời thêm bình luận...
Giải phương trình chứa ẩn ở mẫu
đã đăng 7 tuần trước bởi
Cộng đồng
trả lời thêm bình luận...
Tìm cực trị từj do của các hàm hai biến
đã đăng 9 tuần trước bởi
trả lời thêm bình luận...
Y = x^3+x+1
đã đăng 10 tuần trước bởi
Cộng đồng
trả lời thêm bình luận...
Giải các bất phương trình
đã đăng 3 tháng trước bởi
Cộng đồng
trả lời thêm bình luận...
Nguyên hàm của $e^{-x}$ là gì?
toán học nguyên hàm số e
đã đăng 3.5 năm trước bởi
Cộng đồng
trả lời thêm bình luận...
Có nên học lập trình C trước khi học lập trình C++ không?
Có nên học lập trình C trước khi học lập trình C++ không rồi đến các ngôn ngữ cấp cao như C#, Objective-C. Bạn nào đã từng học qua hai ngôn ngữ này rồi xin chỉ giáo....
c/c++ học lập trình
đã đăng 4.7 năm trước bởi
Avatar: Nhất - 25 Nhất - 2520
trả lời thêm bình luận...
Công nghệ điện phân đồng là gì?
hóa học điện dòng điện điện phân đồng
đã đăng 3.7 năm trước bởi
Cộng đồng
trả lời thêm bình luận...
Tại sao viên pin có thể tích điện được?
hóa học vật lý
đã đăng 4.6 năm trước bởi
Avatar: Phúc Phúc30
trả lời thêm bình luận...
tìm kiếm thực phẩm
thực phẩm tươi sống
đã đăng 11 tháng trước bởi
trả lời thêm bình luận...