Thành viên: Thanngocsang

Trạng thái:
Thành viên mới
Địa chỉ:
Giới thiệu bản thân

Bài viết của Thanngocsang

←trang trước] [trang sau→
Tính đạo hàm
X^2 +2x+3 / 2x +1