0
Thu nhập bao nhiêu để có cuộc sống thoải mái ở Sài Gòn?
0
Cộng đồng đã đăng:

Tầm 20 - 30 triệu (2024) để có thể sống thoải mái ở Sài gòn.

Cộng đồng 16.06.2024
thêm bình luận...
Bạn đang thắc mắc? Ghi câu hỏi của bạn và đăng ở chế độ cộng đồng (?)