Thành viên: ador

Trạng thái:
Thành viên mới
Địa chỉ:
Giới thiệu bản thân

Bài viết của ador

←trang trước] [trang sau→
tính tích phân từ 0 đến 2 của f(x)dx
f(2)=3. Và tích phân từ 0 đến2 của xf'(x)dx=1. Tính tích phân từ 0 đến 2 f(x)dx