0
tính tích phân từ 0 đến 2 của f(x)dx
0
ador0 đã đăng:

f(2)=3. Và tích phân từ 0 đến2 của xf'(x)dx=1. Tính tích phân từ 0 đến 2 f(x)dx

thêm bình luận...
Bạn đang thắc mắc? Ghi câu hỏi của bạn và đăng ở chế độ cộng đồng (?)