0
Tính đạo hàm
0
Thanngocsang0 đã đăng:

X^2 +2x+3 / 2x +1

thêm bình luận...
Bạn đang thắc mắc? Ghi câu hỏi của bạn và đăng ở chế độ cộng đồng (?)