0
TÍCH PHÂN CỦA
0
huyen0108206@gmail.com0 đã đăng:

Sin(x)*3.căn cosx

  1. Ghi câu của bạn vào đây
Cộng đồng 16.01.2024

Nguyên hàm -cosx-cosx tất bình

kpasau 24.02.2024

Tan(2x)

NguyenThanh26@ 16.03.2024
thêm bình luận...
Bạn đang thắc mắc? Ghi câu hỏi của bạn và đăng ở chế độ cộng đồng (?)