Thành viên: Tú Uyên

Trạng thái:
Thành viên mới
Địa chỉ:
Giới thiệu bản thân

Bài viết của Tú Uyên

←trang trước] [trang sau→
Nhà nước có những biện pháp nào kiểm soát công ty độc quyền?
Mọi người có ai biết những biện pháp mà nhà nước sử dụng để kiểm soát các công ty có thể đi lên độc quyền trong nền kinh tế là gì không ạ?