Thành viên: Thiện

Trạng thái:
Thành viên mới
Địa chỉ:
Giới thiệu bản thân

Bài viết của Thiện

←trang trước] [trang sau→
Biện pháp nào ngăn chặn một hàng hóa được tiêu thụ quá mức?
Khi một hàng hóa được tiêu dùng quá mức ví dụ như xe máy có thể gây ô nhiễm không khí, ô nhiễm môi trường. Vậy cho mình hỏi có những biện pháp nào đùng để giảm thiểu lượng tiêu dùng hàng hóa đó xuống và ai là người thực hiện?