Thành viên: thuykhanh

Trạng thái:
Thành viên mới
Địa chỉ:
Giới thiệu bản thân

Bài viết của thuykhanh

←trang trước] [trang sau→
Độc quyền ảnh hưởng đến kinh tế như thế nào?
Cho mình hỏi độc quyền có lợi hay có hại, nó ảnh hưởng đến nền kinh tế như thế nào?