Hiển thị bài viết với chủ đề: số họcTrở về trang chủ
Khái niệm số hoàn hảo là gì?
toán học số hoàn hảo số học
đã đăng 18 tháng trước bởi
Avatar: Thanhf2 Thanhf20
trả lời thêm bình luận...
Tại sao chúng ta lại cần số phức?
số phức toán học số học
đã đăng 15 tháng trước bởi
trả lời thêm bình luận...
Tại sao $\pi$ bằng $180$ độ?
số pi toán học hình học số học
đã đăng 11 tháng trước bởi
Avatar: Ngọc Vân Ngọc Vân10
trả lời thêm bình luận...
Số đẹp là gì?
toán học số học
đã đăng 11 tháng trước bởi
Cộng đồng
trả lời thêm bình luận...
Tại sao $-4^2$ bằng $-16$?
lý thuyết toán học toán học số học số âm
đã đăng 8 tháng trước bởi
Cộng đồng
trả lời thêm bình luận...
Ứng dụng của số Pi là gì?
số pi toán học ứng dụng số pi số học
đã đăng 7 tháng trước bởi
Cộng đồng
trả lời thêm bình luận...
Ý nghĩa số trung vị là gì?
số trung vị median toán học số học
đã đăng 7 tháng trước bởi
Cộng đồng
trả lời thêm bình luận...
Biến số là gì?
toán học số học lý thuyết số học biến số
đã đăng 7 tháng trước bởi
Cộng đồng
trả lời thêm bình luận...
Cách tính đa thức chứa hằng số là gì?
hằng số toán học đa thức số học
đã đăng 6 tháng trước bởi
Cộng đồng
trả lời thêm bình luận...