Hiển thị bài viết với chủ đề: số họcTrở về trang chủ
Khái niệm số hoàn hảo là gì?
toán học số hoàn hảo số học
đã đăng 5.9 năm trước bởi
Avatar: Thanhf2 Thanhf20
trả lời thêm bình luận...
Tại sao chúng ta lại cần số phức?
toán học số phức số học
đã đăng 5.6 năm trước bởi
trả lời thêm bình luận...
Tại sao $\pi$ bằng $180$ độ?
toán học hình học số pi số học
đã đăng 5.3 năm trước bởi
Avatar: Ngọc Vân Ngọc Vân10
trả lời thêm bình luận...
Số đẹp là gì?
toán học số học
đã đăng 5.3 năm trước bởi
Cộng đồng
trả lời thêm bình luận...
Tại sao $-4^2$ bằng $-16$?
toán học số học lý thuyết toán học số âm
đã đăng 5.0 năm trước bởi
Cộng đồng
trả lời thêm bình luận...
Ứng dụng của số Pi là gì?
toán học số pi số học ứng dụng số pi
đã đăng 5.0 năm trước bởi
Cộng đồng
trả lời thêm bình luận...
Ý nghĩa số trung vị là gì?
toán học median số học số trung vị
đã đăng 4.9 năm trước bởi
Cộng đồng
trả lời thêm bình luận...
Biến số là gì?
toán học số học lý thuyết số học biến số
đã đăng 4.9 năm trước bởi
Cộng đồng
trả lời thêm bình luận...
Cách tính đa thức chứa hằng số là gì?
toán học số học hằng số đa thức
đã đăng 4.9 năm trước bởi
Cộng đồng
trả lời thêm bình luận...