Thành viên: Ngọc Vân

Danh tiếng:
10
Trạng thái:
Thành viên mới
Địa chỉ:
Giới thiệu bản thân

Bài viết của Ngọc Vân

←trang trước] [trang sau→
Đạo hàm của $x^{x^2}$ là gì?
Tại sao $\pi$ bằng $180$ độ?
$\pi$ là một hằng số có giá trị xấp xỉ $3.1415$, tại sao trong hình học hình tròn hoặc góc, $\pi$ lại bằng $180^\circ$ được ạ?
Đạo hàm của $\frac{1}{e^x}$ là gì?
Đạo hàm của ln |x| là gì?

Thành tựu đạt được mới nhất của Ngọc Vân

Câu hỏi phổ biến 18 tháng trước, Đặt câu hỏi có ít nhất 1,200 lượt xem. Từ Đạo hàm của ln |x| là gì?
Người hỏi hay 18 tháng trước, Đặt câu hỏi với hơn 5,000 lượt xem. Từ Đạo hàm của ln |x| là gì?
Câu hỏi phổ biến 18 tháng trước, Đặt câu hỏi có ít nhất 1,200 lượt xem. Từ Đạo hàm của $x^{x^2}$ là gì?
Câu hỏi nổi tiếng 18 tháng trước, Đặt câu hỏi có ít nhất 12,000 lượt xem. Từ Đạo hàm của ln |x| là gì?