Thành viên: Ngọc Vân

Trạng thái:
Thành viên mới
Địa chỉ:
Giới thiệu bản thân

Bài viết của Ngọc Vân

←trang trước] [trang sau→
Đạo hàm của $x^{x^2}$ là gì?
Tại sao $\pi$ bằng $180$ độ?
$\pi$ là một hằng số có giá trị xấp xỉ $3.1415$, tại sao trong hình học hình tròn hoặc góc, $\pi$ lại bằng $180^\circ$ được ạ?
Đạo hàm của $\frac{1}{e^x}$ là gì?
Đạo hàm của ln |x| là gì?