1
Đạo hàm của $x^{x^2}$ là gì?
0
Ngọc Vân10 đã đăng:

Có thể làm tương tự như đạo hàm của $x^{x^x}$, chỉ cần thay mũ $x$ bằng $2$.

Mr. Miệt Zườn 22.11.2018
thêm bình luận...
0
dinhlso10 đã đăng:

Đặt $y = x^{x^2}$.

Sử dụng hàm logarit hai vế để đưa về dạng đơn giản hơn, ta có:

$$\ln(y) = \ln \left( x^{x^2} \right)$$

Áp dụng tính chất hàm logarit, suy ra:

$$\ln(y) = x^2 \ln(x)$$

Thực hiện đạo hàm 2 vế, ta có:

$$\left[ \ln(y) \right]' = \left[ x^2 \ln(x) \right]'$$

Nhớ rằng lúc đầu chúng ta đã đặt $y = x^{x^2}$, tức $y$ là một biểu thức, vậy để tính đạo hàm của biểu thức thì ta có thể sử dụng đạo hàm từng phần, ở vế trái ta có:

$$\left[ \ln(y) \right]' = \frac{1}{y} y' \hspace{1cm} (1)$$

Vế phải có dạng đạo hàm của tích, ta khai triển ra hoặc dùng máy tính đạo hàm online:

$$\left[ x^2 \ln(x) \right]' = 2x \ln(x) + x^2 \frac{1}{x} = 2x \ln(x) + x \hspace{1cm} (2)$$

Từ $(1)$ và $(2)$:

$$\frac{1}{y} y' = 2x \ln(x) + x$$

Suy ra:

$$y' = \frac{2x \ln(x) + x}{\frac{1}{y}}$$

Phép chia bằng phép nhân cho nghịch đảo:

$$y' = y(2x \ln(x) + x)$$

Thay ngược trở lại $y = x^{x^2}$, kết quả là:

$$y' = x^{x^2}(2x \ln(x) + x)$$

Hy vọng sẽ trả lời đúng câu hỏi của bạn, bạn có thể kiểm tra lại bằng cách sử dụng công cụ tính đạo hàm online nhé.

thêm bình luận...
Bạn đang thắc mắc? Ghi câu hỏi của bạn và đăng ở chế độ cộng đồng (?)