Hiển thị bài viết với chủ đề: giải tíchTrở về trang chủ
Đạo hàm của $y = \sin^x (\cos x)$ là gì?
toán học đạo hàm giải tích hàm sin hàm cos
đã đăng 5.2 năm trước bởi
Cộng đồng
trả lời thêm bình luận...