Thành viên: Thu Lan

Danh tiếng:
0
Trạng thái:
Thành viên mới
Địa chỉ:
Giới thiệu bản thân

Bài viết của Thu Lan

←trang trước] [trang sau→
Đạo hàm của tích phân là gì?
Vì sao đạo hàm của bất cứ hằng số nào cũng đều bằng 0?
Cho mình hỏi tại vì sao đạo hàm của bất kỳ một hằng số nào cũng bằng 0? Ví dụ: $$y = 5 \longrightarrow y' = 0$$ $$y = \pi \longrightarrow y' = 0$$

Thành tựu đạt được mới nhất của Thu Lan

Câu hỏi phổ biến 21 tháng trước, Đặt câu hỏi có ít nhất 1,200 lượt xem. Từ Vì sao đạo hàm của bất cứ hằng số nào cũng đều bằng 0?
Câu hỏi phổ biến 21 tháng trước, Đặt câu hỏi có ít nhất 1,200 lượt xem. Từ Vì sao đạo hàm của bất cứ hằng số nào cũng đều bằng 0?