Hiển thị bài viết với chủ đề: giá trị tuyệt đốiTrở về trang chủ
Đạo hàm giá trị tuyệt đối của |x| là gì?
Tính đạo hàm của hàm số chứa giá trị tuyệt đối y = |x|?...
toán học đạo hàm giá trị tuyệt đối
đã đăng 6.0 năm trước bởi
trả lời thêm bình luận...
Giá trị tuyệt đối của số 0 là bao nhiêu?
toán học giá trị tuyệt đối số 0
đã đăng 5.4 năm trước bởi
Cộng đồng
trả lời thêm bình luận...