Thành viên: Mỹ Nương

Danh tiếng:
20
Trạng thái:
Thành viên mới
Địa chỉ:
Giới thiệu bản thân

Bài viết của Mỹ Nương

←trang trước] [trang sau→
Vectơ khác với đoạn thẳng như thế nào?
Làm thế nào để tính đạo hàm của $\sin^3 x$?
Phương pháp chung để giải bài toán giới hạn của hàm số là gì?
Có bạn nào có phương pháp chung để **nhận dạng** và **giải** hầu hết các bài toán giới hạn hàm số không ạ? Xin cảm ơn !?!
Đạo hàm của $xe^x$ là gì?
Đạo hàm của $xe^x$ được tính như thế nào...
Tại sao chúng ta phải cộng thêm giá trị hằng số C khi tính tích phân?
Tại sao nguyên hàm của 0 lại bằng một hằng số C bất kỳ?
Đạo hàm giá trị tuyệt đối của |x| là gì?
Tính đạo hàm của hàm số chứa giá trị tuyệt đối y = |x|?

Thành tựu đạt được mới nhất của Mỹ Nương

Câu hỏi nổi tiếng 18 tháng trước, Đặt câu hỏi có ít nhất 12,000 lượt xem. Từ Làm thế nào để tính đạo hàm của $\sin^3 x$?
Người hỏi hay 18 tháng trước, Đặt câu hỏi với hơn 5,000 lượt xem. Từ Đạo hàm giá trị tuyệt đối của |x| là gì?
Câu hỏi phổ biến 18 tháng trước, Đặt câu hỏi có ít nhất 1,200 lượt xem. Từ Phương pháp chung để giải bài toán giới hạn của hàm số là gì?
Câu hỏi phổ biến 18 tháng trước, Đặt câu hỏi có ít nhất 1,200 lượt xem. Từ Đạo hàm giá trị tuyệt đối của |x| là gì?
Câu hỏi nổi tiếng 18 tháng trước, Đặt câu hỏi có ít nhất 12,000 lượt xem. Từ Đạo hàm giá trị tuyệt đối của |x| là gì?
Câu hỏi phổ biến 18 tháng trước, Đặt câu hỏi có ít nhất 1,200 lượt xem. Từ Đạo hàm giá trị tuyệt đối của |x| là gì?
Câu hỏi phổ biến 18 tháng trước, Đặt câu hỏi có ít nhất 1,200 lượt xem. Từ Đạo hàm giá trị tuyệt đối của |x| là gì?
Người hỏi hay 18 tháng trước, Đặt câu hỏi với hơn 5,000 lượt xem. Từ Làm thế nào để tính đạo hàm của $\sin^3 x$?
Người hỏi hay 22 tháng trước, Đặt câu hỏi với hơn 5,000 lượt xem. Từ Đạo hàm giá trị tuyệt đối của |x| là gì?
Câu hỏi phổ biến 22 tháng trước, Đặt câu hỏi có ít nhất 1,200 lượt xem. Từ Đạo hàm giá trị tuyệt đối của |x| là gì?