Hiển thị bài viết với chủ đề: nguyên tửTrở về trang chủ
Nguyên tử nặng bao nhiêu?
nguyên tử
đã đăng 5.4 năm trước bởi
Cộng đồng
trả lời thêm bình luận...
Proton là gì?
vật lý nguyên tử hạt cơ bản (vật lý) proton
đã đăng 5.0 năm trước bởi
Cộng đồng
trả lời thêm bình luận...
Nguyên tử có cấu tạo nên vật không?
vật chất nguyên tử hạt cơ bản (vật lý)
đã đăng 4.9 năm trước bởi
Cộng đồng
trả lời thêm bình luận...
Cách phân biệt nguyên tử, nguyên tố và phân tử là gì?
nguyên tố nguyên tử phân tử
đã đăng 4.7 năm trước bởi
Cộng đồng
trả lời thêm bình luận...