Hiển thị bài viết với chủ đề: nguyên tửTrở về trang chủ
Nguyên tử nặng bao nhiêu?
nguyên tử
đã đăng 12 tháng trước bởi
Cộng đồng
trả lời thêm bình luận...
Proton là gì?
hạt cơ bản (vật lý) proton nguyên tử vật lý
đã đăng 7 tháng trước bởi
Cộng đồng
trả lời thêm bình luận...
Nguyên tử có cấu tạo nên vật không?
hạt cơ bản (vật lý) vật chất nguyên tử
đã đăng 6 tháng trước bởi
Cộng đồng
trả lời thêm bình luận...
Cách phân biệt nguyên tử, nguyên tố và phân tử là gì?
phân tử nguyên tử nguyên tố
đã đăng 3 tháng trước bởi
Cộng đồng
trả lời thêm bình luận...