1
Giữa nguyên tử và nguyên tố có mối quan hệ như thế nào?
0
Cộng đồng đã đăng:

thêm bình luận...
0
Cộng đồng đã đăng:

Chất đứng 1 mình gọi là nguyên tố Vd: H, O... Chất đứng trong hợp chất gọi là nguyên tử Vd: H2O (2 nguyên tử H, 1 nguyên tử H trong hợp chất Nước Chất đứng 1 mình tồn tại ở dạng kép gọi là phân tử Vd: O2, H2...

thêm bình luận...

Câu trả lời của bạn

Chào mừng bạn đến với cộng đồng chia sẻ tri thức BanhoiTuidap.com, bạn có thể chia sẻ bất kỳ sự hiểu biết, nghiên cứu hoặc kinh nghiệm của mình về câu hỏi này với một số lưu ý:
  • Lịch sự, tế nhị.
  • Hạn chế ghi tắt, câu trả lời của bạn chỉ nên tập trung vào câu hỏi ở trên.
Câu trả lời của bạn sẽ được đăng ở chế độ cộng đồng, cho nên bạn sẽ không thể chỉnh sửa sau khi đăng, có thể đăng ký thành viên trên BanhoiTuidap.com khi bạn muốn theo dõi câu hỏi này hoặc chủ đề liên quan.
Bạn đang thắc mắc? Ghi câu hỏi của bạn và đăng ở chế độ cộng đồng (?)