0
Cách phân biệt nguyên tử, nguyên tố và phân tử là gì?
0
Cộng đồng đã đăng:

Cách phân biệt nguyên tử, nguyên tố và phân tử là gì ạ? ^_^

thêm bình luận...
0
Cộng đồng đã đăng:

Phân biệt giữa nguyên tử và nguyên tố thì bạn xem câu hỏi này:

Sự khác nhau giữa nguyên tử và nguyên tố là gì?

Phân biệt giữa nguyên tử và phân tử thì bạn xem câu hỏi này:

Sự khác nhau giữa nguyên tử và phân tử là gì?

Mình nghĩ các câu trả lời đã quá chi tiết, mình sẽ tóm gọn lại là:

Nguyên tử đơn giản là hạt bao gồm ba thành phần chính bao gồm proton, electron và neutron.

Nguyên tố là tập hợp của nhiều nguyên tử cùng loại.

Phân tử cũng là tập hợp của nhiều nguyên tử nhưng chúng không nhất thiết phải cùng loại, nếu chúng cùng loại thì gọi là phân tử nguyên tố (ví dụ phân tử Ozon - $\text{O}_3$), nếu chúng khác loại thì gọi là phân tử hợp chất (ví dụ phân tử nước - $\text{H}_2 \text{O}$).

Cho 5 ví dụ và giải thích để phân biệt nguyên tử, phân tử và với nguyên tố với.

Cộng đồng 08.10.2019
thêm bình luận...
Bạn đang thắc mắc? Ghi câu hỏi của bạn và đăng ở chế độ cộng đồng (?)