0
Cách phân biệt nguyên tử, nguyên tố và phân tử là gì?
0
Cộng đồng đã đăng:

Cách phân biệt nguyên tử, nguyên tố và phân tử là gì ạ? ^_^

thêm bình luận...
0
Cộng đồng đã đăng:

Phân biệt giữa nguyên tử và nguyên tố thì bạn xem câu hỏi này:

Sự khác nhau giữa nguyên tử và nguyên tố là gì?

Phân biệt giữa nguyên tử và phân tử thì bạn xem câu hỏi này:

Sự khác nhau giữa nguyên tử và phân tử là gì?

Mình nghĩ các câu trả lời đã quá chi tiết, mình sẽ tóm gọn lại là:

Nguyên tử đơn giản là hạt bao gồm ba thành phần chính bao gồm proton, electron và neutron.

Nguyên tố là tập hợp của nhiều nguyên tử cùng loại.

Phân tử cũng là tập hợp của nhiều nguyên tử nhưng chúng không nhất thiết phải cùng loại, nếu chúng cùng loại thì gọi là phân tử nguyên tố (ví dụ phân tử Ozon - $\text{O}_3$), nếu chúng khác loại thì gọi là phân tử hợp chất (ví dụ phân tử nước - $\text{H}_2 \text{O}$).

Cho 5 ví dụ và giải thích để phân biệt nguyên tử, phân tử và với nguyên tố với.

Cộng đồng 08.10.2019
thêm bình luận...

Câu trả lời của bạn

Chào mừng bạn đến với cộng đồng chia sẻ tri thức BanhoiTuidap.com, bạn có thể chia sẻ bất kỳ sự hiểu biết, nghiên cứu hoặc kinh nghiệm của mình về câu hỏi này với một số lưu ý:
  • Lịch sự, tế nhị.
  • Hạn chế ghi tắt, câu trả lời của bạn chỉ nên tập trung vào câu hỏi ở trên.
Câu trả lời của bạn sẽ được đăng ở chế độ cộng đồng, cho nên bạn sẽ không thể chỉnh sửa sau khi đăng, có thể đăng ký thành viên trên BanhoiTuidap.com khi bạn muốn theo dõi câu hỏi này hoặc chủ đề liên quan.
Bạn đang thắc mắc? Ghi câu hỏi của bạn và đăng ở chế độ cộng đồng (?)
Bạn đang thắc mắc? Hỏi cộng đồng (?)