1
Sự khác nhau giữa nguyên tử và nguyên tố là gì?
0
00000000000 đã đăng:

thêm bình luận...
1
Triệu Triệu30 đã đăng:

Giả sử chúng ta có một khí rất quen thuộc đó là Cácbon Đioxít, khí Cácbon Đioxít có mặt ở khắp mọi nơi trên trái đất, ngay cả chu trình hô hấp của con người cũng hít vào khí Ôxy và thải ra khí Cácbon Đioxít.

Chúng ta có công thức hóa học của khí Cácbon Đioxít là $\text{CO}_2$. Vậy nhìn vào công thức hóa học này chúng ta biết được rằng:

  • Khí Cácbon Đioxít được tạo thành từ 3 nguyên tử:
    • 1 nguyên tử Cácbon.
    • 2 nguyên tử Ôxy.
  • Hoặc, khí Cácbon Đioxít được tạo thành từ 2 nguyên tố:
    • 1 nguyên tố Cácbon.
    • 1 nguyên tố Ôxy.

Ok, hi vọng đến đây bạn có thể phân biệt được sự khác nhau giữa nguyên tử và nguyên tố, chúng ta có thể tóm lại.

Nguyên tử là hạt nhỏ nhất cấu tạo nên mọi vật chất trên trái đất, nguyên tử bao gồm 3 thành phần chính đó là protons, neutrons và electrons.

Nguyên tố là tập hợp của các nguyên tử cùng loại, ví dụ nguyên tố Cácbon là tập hợp của nhiều nguyên tử Cácbon, các nguyên tử Cácbon có thể có cùng hoặc khác đồng vị, đồng vị có thể hiểu đơn giản là cùng một nguyên tử Cácbon nhưng chúng ta có nhiều biến thể (nhiều dạng) khác nhau của nó như Cácbon-12, Cácbon-13 hoặc Cácbon-14, nhưng cho dù có bao nhiêu biến thể đi nữa thì bản chất của nó vẫn là nguyên tử Cácbon.

Nói thêm, vậy tập hợp chung giữa các nguyên tử và nguyên tố chúng ta gọi là gì? Gọi là hợp chất.

Chúng ta có hợp chất Cácbon Đioxít ($\text{CO}_2$), hợp chất nước ($\text{H}_2 \text{O}$), hợp chất mêtan ($\text{CH}_4$), ...v.v.

đã bổ sung 5.6 năm trước bởi

Mình xin bổ sung thêm, lớn hơn hợp chất là phân tử hay nói cách khác hợp chất là là một dạng của phân tử, ví dụ hợp chất nước $\text{H}_2 \text{O}$ cũng có thể được gọi là phân tử nước $\text{H}_2 \text{O}$.

trungkfc02 20.12.2018
thêm bình luận...
Bạn đang thắc mắc? Ghi câu hỏi của bạn và đăng ở chế độ cộng đồng (?)