Thành viên: 0000000000

Trạng thái:
Thành viên mới
Địa chỉ:
Giới thiệu bản thân

Bài viết của 0000000000

←trang trước] [trang sau→
Sự khác nhau giữa nguyên tử và nguyên tố là gì?
Làm thế nào để xác định một chất có bị lẫn tạp chất hay không?
Tại sao dầu ở thể lỏng mà mỡ dầu hoặc bơ nhân tạo lại ở thể rắn?
Em có thắc mắc tại sao dầu ở thể lỏng mà các cục mỡ dầu hoặc bơ nhân tạo ở thể rắn, ai có thể trả lời giúp em được không ạ?