1
Cơ học lượng tử là gì?
4
Nhân Nguyên60 đã đăng:

thêm bình luận...
1
Khôi Nguyên 200 đã đăng:

Như chúng ta biết cơ học cổ điển chỉ ứng dụng được đối với thế giới vĩ mô, đối với thế giới vi mô (thế giới của các hạt cơ bản) chúng ta cần phải ứng dụng cơ học lượng tử.

Năm 1920, cơ học lượng tử đã mô tả thế giới vi mô với độ chính xác cao, nhưng nhà vật lý lớn của mọi thời đại là Albert Einstein đã không thừa nhận sự có mặt của cơ học lượng tử tại thời điểm đó. Vậy Einstein có đúng hay không? Những thí nghiệm năm 2007 đã chứng tỏ rằng Einstein đã sai lầm, các thí nghiệm này cho chúng ta biết rằng các tính chất của các hạt "không tồn tại" trước khi các tính chất đó được quan sát bởi một thiết bị đo đạc. Một dạng thức mới của cơ học lượng tử gọi là cơ học lượng tử tương quan (relational quantum mechanics) hy vọng sẽ làm sáng tỏ vấn đề.

Cơ học lượng tử đòi hỏi một nhận thức luận đổi mới triệt để đối với vũ trụ khách quan và cần một thế kỷ cần thiết nữa để làm điều đó.

Năm 1927, Einstein đã cho rằng cơ học lượng tử là không hoàn chỉnh, Einstein nghĩ rằng vật lý học phải mô tả thiên nhiên đúng như thật sự của nó. Trong cuộc trò chuyện giữa Einstein và Abraham Pais, Einstein đã đặt ra một câu hỏi thách thức: "Mặt trăng có còn đó hay không nếu chẳng ai nhìn nó?" với hàm ý nghi ngờ cơ học lượng tử.

Nguồn: chungta.com

Mình nghĩ bài này sẽ hay hơn Wiki, vì cơ học lượng tử cũng là thuyết cổ điển có thể sai, bạn có thể tham khảo thêm trên Wikipedia.

thêm bình luận...
Bạn đang thắc mắc? Ghi câu hỏi của bạn và đăng ở chế độ cộng đồng (?)