Hiển thị bài viết với chủ đề: tin họcTrở về trang chủ
Đảo ngược các chữ số của một số trong C/C++?
Xin chào mọi người, mình có một bài tập về cách đảo ngược chữ số của một số. Lưu ý ở đây là có thể đảo ngược cả **số âm** và **số có chữ số 0** đứng sau cùng nữa nhé. Ví dụ: -1230 đảo ngược thành -0321 Mình đã tìm trên mạng nhưng đa số các thuật toán không bao quát hết tất cả các trường hợp đặc bi...
chữ số tin học c/c++ lập trình
đã đăng 3.7 năm trước bởi
trả lời thêm bình luận...
Học lập trình có khó không?
Anh/chị nào đã học lập trình cho em hỏi học lập trình có khó không? Có phương pháp học lập trình nào cho người mới bắt đầu không ạ?...
tin học lập trình
đã đăng 3.7 năm trước bởi
Avatar: hong hong0
trả lời thêm bình luận...
Java Virtual Machine (JVM) là gì?
tin học lập trình java
đã đăng 3.6 năm trước bởi
trả lời thêm bình luận...
Khái niệm hàm inline trong C/C++ là gì?
tin học c/c++ lập trình inline function
đã đăng 3.6 năm trước bởi
Avatar: Lê Nga Lê Nga30
trả lời thêm bình luận...
Kiểu dữ liệu signed và unsigned khác nhau như thế nào?
Mình thường thấy trong chương trình thường người ta thường khai báo: unsigned int x; int x; signed int x; unsigned x; signed x; Vậy cho mình hỏi sự khác nhau giữa những cách khai báo này là gì? Tại sao lại có sự khác nhau đó?...
tin học lập trình kiểu dữ liệu
đã đăng 3.6 năm trước bởi
Avatar: Loinis Loinis10
trả lời thêm bình luận...
Sự khác nhau giữa JDK, JVM và JRE là gì?
Bạn nào phân biệt được sự khác nhau giữa JDK, JVM và JRE trong ngôn ngữ lập trình Java giúp mình được không ạ? Mình mới học lập trình Java nên hơi phân vân giữa ba khái niệm này....
tin học lập trình java
đã đăng 3.6 năm trước bởi
trả lời thêm bình luận...
Con trỏ thông minh trong C++ là gì?
Con trỏ thông minh trong C++ có khác gì so với con trỏ bình thường không? Tại sao nó được gọi là Smart Pointer hay con trỏ thông minh? Ai giải thích giùm mình với....
tin học lập trình thuật toán con trỏ thông minh
đã đăng 3.6 năm trước bởi
Avatar: Yomoto Yomoto0
trả lời thêm bình luận...
Lambda trong C++ là gì?
lambda expression tin học lập trình
đã đăng 3.6 năm trước bởi
trả lời thêm bình luận...