Hiển thị bài viết với chủ đề: javaTrở về trang chủ
Java Virtual Machine (JVM) là gì?
Mọi người cho mình hỏi Java Virtual Machine (JVM) là gì? Nó có tác dụng gì với ngôn ngữ Java ạ?...
lập trình tin học java
đã đăng 6.2 năm trước bởi
trả lời thêm bình luận...
Sự khác nhau giữa JDK, JVM và JRE là gì?
Bạn nào phân biệt được sự khác nhau giữa JDK, JVM và JRE trong ngôn ngữ lập trình Java giúp mình được không ạ? Mình mới học lập trình Java nên hơi phân vân giữa ba khái niệm này....
lập trình tin học java
đã đăng 6.1 năm trước bởi
trả lời thêm bình luận...
Tại sao Java không hỗ trợ đa kế thừa trong lập trình hướng đối tượng?
Khi sử dụng phương pháp lập trình hướng đối tượng, tại sao Java hay các ngôn ngữ lập trình bậc cao không hỗ trợ tính chất **đa kế thừa** nữa trong khi C/C++ vẫn còn hỗ trợ vậy?...
trả lời thêm bình luận...
Trả về hai giá trị trong cùng một hàm trong Java?
lập trình java
đã đăng 4.8 năm trước bởi
Cộng đồng
trả lời thêm bình luận...