Hiển thị bài viết với chủ đề: lập trình hướng đối tượngTrở về trang chủ
Tại sao Java không hỗ trợ đa kế thừa trong lập trình hướng đối tượng?
Khi sử dụng phương pháp lập trình hướng đối tượng, tại sao Java hay các ngôn ngữ lập trình bậc cao không hỗ trợ tính chất **đa kế thừa** nữa trong khi C/C++ vẫn còn hỗ trợ vậy?...
trả lời thêm bình luận...