Hiển thị bài viết với chủ đề: vắcxinTrở về trang chủ
Cơ chế hoạt động của Vắcxin là gì?
Cho mình hỏi vắc-xin sau khi tiêm vào cơ thể con người hoạt động như thế nào vậy?...
hóa học sinh học vắcxin
đã đăng 3.5 năm trước bởi
trả lời thêm bình luận...
Vắc-xin bất hoạt là gì?
y học bệnh tật vắcxin
đã đăng 2.4 năm trước bởi
Cộng đồng
trả lời thêm bình luận...
Vì sao phải tiêm vắc-xin cho vật nuôi?
bệnh tật vật nuôi vắcxin
đã đăng 2.3 năm trước bởi
Cộng đồng
trả lời thêm bình luận...
Khi nào không nên tiêm vắc-xin cho vật nuôi?
sự phòng bệnh vật nuôi chăn nuôi vắcxin
đã đăng 2.2 năm trước bởi
Cộng đồng
trả lời thêm bình luận...
Vacxin bất hoạt COVID-19 là gì?
vắcxin virus covid-19 virus
đã đăng 16 tháng trước bởi
Cộng đồng
trả lời thêm bình luận...