Hiển thị bài viết với chủ đề: sử dụng phần mềmTrở về trang chủ
Làm thế nào để đảo ngược vùng chọn trong Photoshop CS6?
Chào các bạn, sau khi mình khoanh vùng của một con vật trong ảnh, làm thế nào để đảo ngược vùng chọn của con vật thành vùng chọn xung quanh vậy? Mục đích của mình muốn xóa vùng chọn xung quanh đi, chỉ giữ lại con vật....
trả lời thêm bình luận...