Hiển thị bài viết với chủ đề: giải thuậtTrở về trang chủ
Giải thuật tìm 3 số sao cho tích của 3 số đó là lớn nhất trong C?
Cho một dãy gồm n số nguyên, viết giải thuật tìm ba số của dãy sao cho tích của ba số đó là lớn nhất, cho biết độ phức tạp của giải thuật đã thực hiện. Mọi người giúp mình với nha =)....
trả lời thêm bình luận...