1
Viết công thức xét xem 1 số n nhập từ bàn phím có phải là số hoàn chỉnh không?
0
Cộng đồng đã đăng:

thêm bình luận...
0
xuans2huy510 đã đăng:

Có vẻ như bạn đang nhầm lẫn giữa công thức và giải thuật, không có công thức cụ thể nào để xét xem một số n có phải là số hoàn chỉnh hay không nhưng chúng ta có giải thuật để xét xem n có phải là số hoàn chỉnh hay không dựa vào tính chất của nó.

Nếu nói tới công thức, chúng ta có công thức tìm ra số hoàn chỉnh chẵn là $2^{n - 1} (2^n - 1)$ với $2^n - 1$ là số nguyên tố, điều này chưa chắc và người ta cũng chưa thể chứng minh được nó có hoàn toàn đúng hoặc tồn tại một số hoàn chỉnh lẻ nào không.

Dãy số nguyên tố bao gồm: 2, 3, 5, 7, 13, 17, 19, 31, 61, ...

Ví dụ:

  • Với $n = 2$, ta có $2^{2 - 1} (2^2 - 1) = 6$
  • Với $n = 3$, ta có $2^{3 - 1} (2^3 - 1) = 28$
  • Với $n = 5$, ta có $2^{5 - 1} (2^5 - 1) = 496$
  • ....

Nếu nói tới giải thuật, chúng ta có giải thuật tìm số hoàn chỉnh dựa vào tính chất:

Số hoàn chỉnh là số mà có tổng các ước số thật sự bằng chính nó.

Ví dụ:

$6$ là số hoàn hảo bởi vì $6 = 1 + 2 + 3$

Đối với trường hợp này thì bạn có thể xem:

đã bổ sung 5.5 năm trước bởi
xuans2huy510
thêm bình luận...
Bạn đang thắc mắc? Ghi câu hỏi của bạn và đăng ở chế độ cộng đồng (?)