Hiển thị bài viết với chủ đề: chuỗiTrở về trang chủ
Làm thế nào để viết hoa ký tự đầu mỗi từ trong C/C++?
Cho mình hỏi làm thế nào để viết hoa ký tự đầu của mỗi từ khi nhập một chuỗi vào Input: Toi di hoc tre. Co giao dang giang bai. Output: Toi Di Hoc Tre. Co Giao Dang Giang Bai....
c/c++ lập trình chuỗi
đã đăng 3.2 năm trước bởi
trả lời thêm bình luận...