Huy hiệu: Câu trả lời hay Tất cả »

Đã đạt được 16 lần với mục tiêu: Đăng câu trả lời có ít nhất 5 lần bình chọn

Được trao gần đây cho thành viên

2.1 năm trước từ
thientripz150