Danh sách các huy hiệu

Chuyên gia × 513 Đăng câu trả lời được xem là chính xác nhất
Câu hỏi phổ biến × 397 Đặt câu hỏi có ít nhất 1,200 lượt xem
Người hỏi hay × 117 Đặt câu hỏi với hơn 5,000 lượt xem
Bài viết hay × 46 Đăng bài viết với hơn 5 lượt bình chọn
Câu hỏi nổi tiếng × 33 Đặt câu hỏi có ít nhất 12,000 lượt xem
Câu trả lời hay × 16 Đăng câu trả lời có ít nhất 5 lần bình chọn
Thành viên cởi mở × 13 Có hơn 90 từ trong trường giới thiệu bản thân
Người hỗ trợ × 10 Bình chọn bài viết ít nhất 30 lần
Sĩ quan ưu tú × 3 Đã tạo hơn 100 bài viết
Câu hỏi hay × 2 Đặt câu hỏi có ít nhất 5 lần bình chọn
Nhà lãnh đạo × 1 Đặt câu hỏi với hơn 30 người theo dõi
Tác giả yêu thích × 0 Đăng bài viết được hơn 30 người lưu vào mục đánh dấu bài viết
Giáo viên ưu tú × 0 Đăng câu trả lời có ít nhất 10 lần bình chọn
Nhà bình luận × 0 Đăng câu bình luận với ít nhất 5 lần bình chọn
Nhà phân tích × 0 Bình chọn bài viết hơn 200 lần
Nhà thông thái × 0 Nhận được hơn 1000 bình chọn
Tuyệt đỉnh × 0 Tạo được 100 bài viết trong 3 tháng đầu tiên khi gia nhập
Bậc thầy × 0 Nhận được hơn 500 bình chọn
Nhà sáng kiến × 0 Đăng hơn 1,200 bài viết (bao gồm câu hỏi, câu trả lời và bình luận)
Nhà học giả × 0 Đăng bình luận với ít nhất 30 lượt thích