Thành viên: Linh Giang

Trạng thái:
Thành viên chính thức
Địa chỉ:
Giới thiệu bản thân

Bài viết của Linh Giang

←trang trước] [trang sau→
C: Vì sao chúng ta phải học tiếng Anh mà không phải các tiếng khác?
Bạn có thể học bất cứ tiếng nước nào mà bạn thích, điều này không ai cấm đoán cả. Thực tế thì một số trường phổ thông thuộc thành phố vẫn có các chương trình dạy tiếng Pháp, Nhật, Trung,... nhé. Còn trường ở tỉnh/huyện hoặc nông thôn thì không cần thiết và cũng không có đủ giáo viên chuyên môn để về
C: Làm sao để nhớ từ vựng Anh văn một cách hiệu quả nhất?
Nếu bạn không vội lắm về vấn đề thời gian thì có thể thử phương pháp học sâu kết hợp với phương pháp Kaizen, cơ sở của phương pháp học sâu và phương pháp Kaizen mình nghĩ là đây. ~ [Có sự thật nào thú vị về khả năng nhớ của bộ não người không?][1] ~ [Làm thế nào để học nhanh và nhớ lâu hơn?][2] ~
C: Sự khác nhau giữa "say" và "speak", "tell" và "talk" là gì?
Một ví dụ đơn giản từ câu chuyện thường ngày ở nhà của mình để bạn có cái nhìn sơ lược về 4 từ **say**, **tell**, **speak** và **talk**. Giả sử mình đang nói chuyện với bạn bè qua điện thoại, mẹ mình chuẩn bị đi ra ngoài và mẹ dặn phải dọn sạch phòng trước khi mẹ về nhà, tất nhiên nói bằng tiếng Việ
C: Sự khác nhau giữa "need" và "want" trong tiếng Anh là gì?
**Need**: một thứ gì đó bạn **phải có** để có thể sống sót hoặc tồn tại được, nếu không có, bạn sẽ bị tổn thương thể xác lẫn tinh thần, có thể dẫn đến cái chết. Ví dụ bạn bị bỏ đói hơn 7 ngày rồi, bạn thật sự cần thức ăn ngay bây giờ để có thể sống sót được, lúc này bạn có thể nói: - I need foods
C: Sự khác nhau giữa "Farther" và "Further" trong tiếng Anh là gì?
Trong cách sử dụng tiếng Anh của người Mỹ, từ **farther** và **further** được phân biệt rất rõ ràng, còn trong cách sử dụng tiếng Anh của người Anh, không có sự phân biệt giữa hai từ này, tuy nhiên đối với người Anh, từ **further** được sử dụng nhiều trong hầu hết các trường hợp hơn là **farther**.
C: Sự khác nhau giữa "oldest" và "eldest" trong tiếng Anh là gì?
Về mặt ngữ nghĩa, không có sự khác nhau giữa "oldest" và "eldest". Về tình huống sử dụng: - `eldest`: chỉ dùng với danh từ chỉ người. - `oldest`: dùng chung cho danh từ chỉ người hoặc vật. Ví dụ: - Minh is the oldest/eldest `student` in this class. (`student` là danh từ chỉ người). - This is