Thành viên: Sin Sin

Trạng thái:
Thành viên chính thức
Địa chỉ:
Giới thiệu bản thân

Bài viết của Sin Sin

←trang trước] [trang sau→
C: Khi nào thì hai đại lượng $x$ và $y$ tỉ lệ thuận với nhau?
Hai đại lượng được gọi là tỉ lệ thuận với nhau khi chúng **cùng tăng hoặc cùng giảm**. Đại lượng $x$ và $y$ được gọi là tỉ lệ thuận với nhau khi $x$ tăng sẽ kéo theo $y$ tăng và ngược lại, $x$ giảm sẽ kéo theo $y$ giảm, điều này cũng tương tự như trường hợp của $y$ kéo theo $x$ cũng sẽ cùng tăng ho
C: Làm thế nào để tính $\lim_{x \to 0} \frac{\ln(1 - x) + \ln(1 + x)}{x^2}$?
Khi $x$ tiến tới $0$, thay $0$ vào biểu thức ta thấy: - Ở tử số, $\ln(1 - 0) + \ln(1 + 0) = 0$. - Ở mẫu số, $0^2 = 0$. Tức là bài toán giới hạn trên có dạng $\frac{0}{0}$, do đó, ta có thể áp dụng quy tắc [L'Hospital][1] để giải bài toán này, ta có: $$\lim_{x \to 0} \frac{[\ln(1-x) + \ln(1+x)]'
C: Công thức tính tổng 2 véc-tơ là gì? Bản chất của nó?
So simple, cho véc-tơ $\overrightarrow{A}$ có tọa độ $(x_A, y_A)$, véc-tơ $\overrightarrow{B}$ có tọa độ $(x_B, y_B)$ thì tổng 2 véc-tơ $A$ và $B$ sẽ tạo thành một véc-tơ mới gọi là $C$, $$\overrightarrow{A} + \overrightarrow{B} = \overrightarrow{C}$$ Mà véc-tơ mới $\overrightarrow{C}$ này có tọa
C: Có phải giá trị tuyệt đối của bất cứ số nào cũng là dương không?
Chính xác. Bản chất của giá trị tuyệt đối là chính [khoảng cách][1] giữa hai số, mà khoảng cách luôn luôn là một giá trị dương bởi vì khi nói đến khoảng cách, chúng ta quan tâm tới vị trí từ số này đến số kia là bao xa chứ không quan tâm tới hướng hay chiều đi từ số này đến số kia. Ví dụ: Khoảng
C: Tại sao $\pi$ bằng $180$ độ?
$\pi$ không bao giờ bằng $180^\circ$, $\pi$ là một số thực có giá trị xấp xỉ bằng $3.14$, nó chỉ là một số thực, tương tự như các số thực khác ví dụ như $\sqrt{7}$, số $e$, $0.5$, ...v.v. Một sự nhầm lẫn mà nó làm cho chúng ta rất khó hiểu tại sao $\pi$ bằng $180^\circ$ đó là chúng ta quên nói đơn
C: Tại sao một số chia cho 0 không xác định?
Giả sử chúng ta có biểu thức $$a = \frac{b}{c}$$ Chúng ta có thể viết lại thành $$b = a \times c$$ Nếu $c = 0$, chúng ta cần phải tìm số $a$ sao cho $$b = a \times 0$$ Nhưng một số nhân với $0$ luôn luôn bằng 0, trừ khi $b$ bằng 0, còn lại chúng ta không thể tìm ra số $a$ được. Trường hợp $b