0
Tính đạo hàm của hàm số: y=x/x²+4
0
Koi0 đã đăng:

thêm bình luận...
Bạn đang thắc mắc? Ghi câu hỏi của bạn và đăng ở chế độ cộng đồng (?)