0
Đạo hàm riêng
1
Linh1248200310 đã đăng:

Cho hàm f(x,y)= 3^x/y. Tính df(1,1)

Hàm số

F

x

1 3 x 3 là một nguyên hàm của hàm số nào sau đây trên - ∞ ; + ∞ ?

Cộng đồng 15.12.2022

Hàm số

F

x

1 3 x 3 là một nguyên hàm của hàm số nào sau đây trên - ∞ ; + ∞ ?

Cộng đồng 15.12.2022
thêm bình luận...
Bạn đang thắc mắc? Ghi câu hỏi của bạn và đăng ở chế độ cộng đồng (?)