2
Số 0 có phải là số phức không?
0
Việt Khang10 đã đăng:

1

Tại sao lại không? Bất kỳ tập hợp số nào ($\mathbb{N, Z, Q, R}$) kể cả tập hợp số phức $\mathbb{C}$ đều bao gồm số 0 cả.

Số phức có dạng,

$$c = a + b \mathbf{i}$$

Trong đó:

  • $c$ là số phức.
  • $a$ là phần thực (hay phần hiện hữu).
  • $b \mathbf{i}$ là phần ảo.

Số 0 có thể được viết lại dưới dạng số phức như sau,

$$0 = 0 + 0 \mathbf{i}$$

duyhai1998 28.07.2018

Phải

Member2927 03.10.2018
thêm bình luận...
0
YenPhung268330 đã đăng:

Được nha, phần thực bằng 0, phần ảo cũng bằng 0.

thêm bình luận...
0
Cộng đồng đã đăng:

disulfiram 500 mg tablet

thêm bình luận...

Câu trả lời của bạn

Chào mừng bạn đến với cộng đồng chia sẻ tri thức BanhoiTuidap.com, bạn có thể chia sẻ bất kỳ sự hiểu biết, nghiên cứu hoặc kinh nghiệm của mình về câu hỏi này với một số lưu ý:
  • Lịch sự, tế nhị.
  • Hạn chế ghi tắt, câu trả lời của bạn chỉ nên tập trung vào câu hỏi ở trên.
Câu trả lời của bạn sẽ được đăng ở chế độ cộng đồng, cho nên bạn sẽ không thể chỉnh sửa sau khi đăng, có thể đăng ký thành viên trên BanhoiTuidap.com khi bạn muốn theo dõi câu hỏi này hoặc chủ đề liên quan.
Bạn đang thắc mắc? Ghi câu hỏi của bạn và đăng ở chế độ cộng đồng (?)