0
Cho hàm số y=x+1−x+1. Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng? Select one: A. Hàm số đồng biến trên các khoảng (−∞;1) và (1;+∞). B. Hàm số nghịch biến trên các khoảng (−∞;1) và (1;+∞). C. Hàm
0
sunny0 đã đăng:

thêm bình luận...
Bạn đang thắc mắc? Ghi câu hỏi của bạn và đăng ở chế độ cộng đồng (?)