1
Tại sao tinh thể kết tinh lớn hơn khi để dung dịch cần kết tinh một thời gian trong tủ lạnh?
0
Bé Trường20 đã đăng:

Tại sao hiệu suất tổng hợp phèn nhôm tăng cũng như tinh thể kết tinh lớn hơn nếu để dung dịch cần kết tinh qua đêm hoặc vài ngày trong tủ lạnh?

thêm bình luận...
0
Thế Vinh60 đã đăng:

Không thể chắc chắn như vậy được, nó còn phụ thuộc vào quá trình thử nghiệm thực tế của bạn như thế nào, thời gian, nhiệt độ, chất liệu được dùng để hòa tan dung dịch kết tinh và quan trọng hơn cả là quá trình kết tinh tinh thể diễn ra như thế nào, bạn có dữ liệu về nó không?

Về nguyên lý chung khi nhiệt độ tăng, ở cùng một thể tích, dung môi (nước) có khả năng hòa tan được nhiều phèn nhôm hơn ở khi điều kiện bình thường, đồng nghĩa với việc sự kết tinh tinh thể có thể sẽ lớn hơn do có nhiều các "hạt nhân" tinh thể cùng tham gia. Không những thế, nhiệt độ cao còn giúp quá trình kết tinh tinh thể diễn ra nhanh hơn so với bình thường.

Cũng là một vấn đề nhưng được giải thích theo cách khác.

Tinh thể được hình thành từ sự liên kết các phân tử khi các phân tử không còn chỗ nào để hòa mình trong dung môi nữa, chúng bị ép buộc phải rời bỏ dung môi và liên kết lại với nhau để tạo thành thể rắn.

Ở nhiệt độ cao, một thể tích nước có khả năng hoàn tan được nhiều các "hạt nhân" của tinh thể hơn, điều này có nghĩa rằng khi các "hạt nhân" của tinh thể vẫn còn chỗ đứng trong nước, không có một lí do gì hoặc bị ai ép buộc mà nó phải rời bỏ vị trí của mình để tham gia vào cấu trúc tinh thể.

Khi nhiệt độ thấp và giảm xuống, cũng cùng một thể tích nước, nhưng khả năng hòa tan các "hạt nhân" tạo nên tinh thể của nó giảm theo, điều này đồng nghĩa với việc không còn đủ chỗ cho mỗi "hạt nhân" của tinh thể như ban đầu nữa, bắt buộc một trong số chúng phải ra đi và liên kết lại với nhau để tạo thành tinh thể.

thêm bình luận...
Bạn đang thắc mắc? Ghi câu hỏi của bạn và đăng ở chế độ cộng đồng (?)