Thành viên: Bé Trường

Trạng thái:
Thành viên mới
Địa chỉ:
Cần Thơ
Giới thiệu bản thân

Bài viết của Bé Trường

←trang trước] [trang sau→
Tính xác suất bắn trúng 1 viên súng khi bắn 3 viên độc lập vào máy bay?
Bắn 3 viên súng độc lập vào máy bay, xác suất bắn trúng mỗi viên là 0,2. Nếu bắn trúng ít nhất 2 viên máy bay sẽ rơi, nếu bắn trúng 1 viên xác xuất máy bay rơi là 80%. Nếu máy bay bị bắn rơi, tính xác suất bắn trúng 1 viên?
Tại sao tinh thể kết tinh lớn hơn khi để dung dịch cần kết tinh một thời gian trong tủ lạnh?
Tại sao hiệu suất tổng hợp phèn nhôm tăng cũng như tinh thể kết tinh lớn hơn nếu để dung dịch cần kết tinh qua đêm hoặc vài ngày trong tủ lạnh?
Tại sao hiệu suất tổng hợp phèn nhôm có thể lớn hơn 100%?