1
Tại sao hiệu suất tổng hợp phèn nhôm có thể lớn hơn 100%?
1
Bé Trường20 đã đăng:

thêm bình luận...
0
Văn Thủy90 đã đăng:

Hiệu suất tổng hợp của một chất lớn hơn 100% có thể là do chất đó có lẫn tạp chất, bởi vì khối lượng của sản phẩm tạo thành sẽ bao gồm luôn khối lượng của bất cứ tạp chất nào có trong nó, cho nên hiệu suất tổng hợp của phèn nhôm lớn hơn 100% rất có thể là do phèn nhôm có chứa tạp chất. Đó chỉ là một ý kiến, thực tế còn nhiều ảnh hưởng khác, ví dụ như một số khía cạnh của quá trình tổng hợp diễn ra không được kiểm soát một cách đúng đắn, quá trình làm khô sản phẩm.

thêm bình luận...
Bạn đang thắc mắc? Ghi câu hỏi của bạn và đăng ở chế độ cộng đồng (?)