0
Tính xác suất bắn trúng 1 viên súng khi bắn 3 viên độc lập vào máy bay?
1
Bé Trường20 đã đăng:

Bắn 3 viên súng độc lập vào máy bay, xác suất bắn trúng mỗi viên là 0,2. Nếu bắn trúng ít nhất 2 viên máy bay sẽ rơi, nếu bắn trúng 1 viên xác xuất máy bay rơi là 80%. Nếu máy bay bị bắn rơi, tính xác suất bắn trúng 1 viên?

thêm bình luận...
Bạn đang thắc mắc? Ghi câu hỏi của bạn và đăng ở chế độ cộng đồng (?)