0
Máy móc tiêu hao nhiều nhiên liệu hơn bình thường vào mùa nóng?
1
amstrong4510 đã đăng:

Tại sao vào mùa nóng xe thường tốn nhiều xăng hơn mùa lạnh khi di chuyển trên cùng một quảng đường?

Bạn có thể khi rõ điều kiện thời tiết khác nhau như thế nào được không ạ

liemcool98 19.04.2018
1

Vì mùa nóng phần không gian chết trong pittong cũng dãn nở.

Phuquoiphung 10.05.2018
thêm bình luận...
Bạn đang thắc mắc? Ghi câu hỏi của bạn và đăng ở chế độ cộng đồng (?)