1
Tại sao bất cứ số nào nhân với 0 cũng đều bằng 0?
1
Châu30 đã đăng:

$2 \times 0$ nghĩa là không có + không có = không có. ($= 0$) [2 lần không có gì hết cộng lại sẽ là không có gì hết]

$3 \times 0$ nghĩa là không có + không có + không có = không có. ($= 0$) [3 lần không có gì hết cộng lại sẽ là không có gì hết]

$0 \times 5$ nghĩa là không có phép nhân nào cả ($ = 0$)

trungkfc02 13.07.2018

Nhưng nêu mình có 5 quả táo và có gấp 0 quả tức 5x0 thì phải bằng 5 chứ

Cộng đồng 11.10.2021

Vd:co 3qua tao ×0 quả táo tại sao nó lại =không ?????

Cộng đồng 13.11.2022
thêm bình luận...
1
BIGBANG10 đã đăng:

Vậy thì bạn phải hiểu ý nghĩa của phép nhân là gì?

Đối với phép cộng thì ý nghĩa khá rõ ràng và đơn giản, ví dụ chúng ta có 2 quả táo cộng thêm 3 quả táo người khác cho nữa, tức là được tổng cộng 5 quả táo.

$$2 + 3 = 5$$

Đối với phép nhân thì khác một chút, ví dụ chúng ta có 3 bịch táo, mỗi bịch táo có 2 quả táo. Điều này có nghĩa là chúng ta có tổng số lượng gấp 3 lần của 2 quả táo

$$2 + 2 + 2 = 6$$

Phép nhân có thể được hiểu là gấp bao nhiêu lần

Ví dụ $5 \times 3$ được hiểu theo mặt ngữ nghĩa là,

  • $5 \times 3$: tức là $5$ lần của $3$ hay $3+ 3 + 3 + 3 + 3 = 15 $
  • $3 \times 5$: tức là $3$ lần của $5$ hay $5 + 5 + 5 = 15$

Tương tự như phép nhân đối với số $0$, ví dụ $3 \times 0$,

  • $3 \times 0$: tức là $3$ lần của $0$ hay $0 + 0 + 0 = 0$
  • $0 \times 3$: tức là $0$ lần của $3$, ($0$ lần có nghĩa là không có lần nào cả, cho nên cũng bằng $0$).

Ví dụ một số cực kỳ lớn nhân với 0,

  • $162,152,651 \times 0$: tức là $162,152,651$ lần của $0$ hay $0^{(1)} + 0^{(2)} + 0^{(3)} + .... + 0^{(162,152,651)} = 0$
  • $0 \times 162,152,651$: tức là $0$ lần của $162,152,651$ (tương tự như trên).
đã bổ sung 4.4 năm trước bởi
Avatar: BIGBANG BIGBANG10

Lấy ví dụ tại sao $9 \times 0$ bằng $0$?

Cộng đồng 30.10.2019

Bạn có thể hiểu đơn giản 9 lần của không có là không có.

Cộng đồng 30.10.2019

Hôm nay con gái mình hỏi mình tại sao số nào nhân với 0 cũng = 0? Thế số con có trước khi nhân với 0 đâu rồi? Nên mình vào hỏi mấy anh chị giải thích hộ mình?

Cộng đồng 14.04.2020
thêm bình luận...
Bạn đang thắc mắc? Ghi câu hỏi của bạn và đăng ở chế độ cộng đồng (?)