Thành viên: Châu

Trạng thái:
Thành viên mới
Địa chỉ:
Quảng Nam
Giới thiệu bản thân

Bài viết của Châu

←trang trước] [trang sau→
Tại sao bất cứ số nào nhân với 0 cũng đều bằng 0?
Tại sao một số chia cho 0 không xác định?
Cho mình tại sao một số chia cho 0 không thể xác định trong khi một số có thể nhân cho 0 được? $$2 \times 0 = 0$$ $$\frac{2}{0} = \text{?}$$ Cần một lời giải thích...
Vì sao nhiệt độ của nước thấp hơn nhiệt độ của không khí trong điều kiện bình thường?
Cho mình hỏi vì sao ở nhiệt độ bình thường như nhiệt độ trong phòng 25$^\circ$C, thì nhiệt độ của nước luôn giữ ở mức ví dụ 22 đến 23$^\circ$C luôn thấp hơn nhiệt độ của không khí?
Có những phương pháp chứng minh đẳng thức toán học nào?
Bạn nào biết hay có những phương pháp chứng minh đẳng thức toán cho mình tham khảo với.