Thành viên: SOS

Avatar: SOS
SOS
Trạng thái:
Thành viên mới
Địa chỉ:
Giới thiệu bản thân

Bài viết của SOS

←trang trước] [trang sau→
C: Tại sao gọi là pin hết điện?
Pin hết điện khi không còn hiệu điện thế trong pin nữa, hiệu điện thế (hay còn gọi là điện áp) trong pin cũng giống như nước trong bình nước uống 21L vậy, bình nước mới mua về, bạn vặn cái vòi ở dưới, nước sẽ chảy ra rất mạnh do nước bên trong còn nhiều cho nên nó sẽ tạo một lực đè nén xuống cái vòi
C: Tại sao khi nâng điện áp lên giá trị n lần thì giảm được cường độ dòng điện n lầ
Nhận định **nâng** điện áp lên giá trị n lần thì cường độ dòng điện **giảm** đi n lần là **không đúng**, chính xác thì điện áp luôn luôn **tỉ lệ thuận** với cường độ dòng điện. Có thể thấy rõ điều này dựa vào định luật Ôm: $$\text{I} = \frac{\text{U}}{\text{R}}$$ Hoặc có thể viết lại là $\text{U}
C: Mây có khối lượng không?
Yes, bản chất của mây là tập hợp của hàng tỉ tỉ các giọt nước nhỏ mà chúng ta thường gọi là [hơi nước][1], mỗi giọt nước nhỏ đều có một khối lượng nhất định của nó nhưng khi đứng riêng lẻ, khối lượng của chúng chẳng là gì cả, có thể lơ lửng trong không khí, nhưng khi chúng kết hợp lại với nhau, khối
B: Thành phần của nước biển là gì?
Thành phần của nước biển ở độ mặn 35 bao gồm: - Ion $\text{Cl}^-$ chiếm $55.29$%, $\text{Na}^+$ chiếm $30.74$% tạo thành muối $\text{NaCl}$ tổng cộng là $86.03$% là thành phần lớn nhất hoàn tan trong nước biển. - Bốn thành phần lớn tiếp theo bao gồm $\text{SO}^{2-}_4$ ($7.75$%), $\text{Mg}^{2+}$
C: Nước biển có dẫn điện không?
Tại sao lại không? Nước biển không những có thể dẫn điện mà còn có thể dẫn điện tốt hơn rất nhiều lần so với nước uống, nước ngọt bên ngoài tự nhiên như sông, ao, hồ, ... Bạn nên rõ ràng, thuần khiết nước chỉ bao gồm $\text{H}_2\text{O}$ không thể dẫn điện, mặc dù thuần khiết nước có lượng ion $\te