1
Thành phần của nước biển là gì?
1
Giang Thanh10 đã đăng:

thêm bình luận...
0
SOS40 đã đăng:

Thành phần của nước biển ở độ mặn 35 bao gồm:

 • Ion $\text{Cl}^-$ chiếm $55.29$%, $\text{Na}^+$ chiếm $30.74$% tạo thành muối $\text{NaCl}$ tổng cộng là $86.03$% là thành phần lớn nhất hoàn tan trong nước biển.
 • Bốn thành phần lớn tiếp theo bao gồm $\text{SO}^{2-}_4$ ($7.75$%), $\text{Mg}^{2+}$ ($3.69$%), $\text{Ca}^{2+}$ ($1.18$%) và $\text{K}^+$ ($1.14$%) cộng với 2 ion ban đầu chiếm $99.8$% thành phần của nước biển.
 • Năm thành phần cuối bao gồm $\text{HCO}_3^{-}, \text{Br}^-, \text{BO}_3^{3-}, \text{Sr}^{2+}, \text{F}^-$ cộng với các thành phần trên chiếm hơn $99.9$% thành phần nước biển.
 • Còn lại một số ít là các thành phần khác.

Độ mặn 35 là độ mặn phổ biến nhất của nước biển trên trái Đất, những vùng biển giáp đất liền như khu vực biển Đông sẽ có độ mặn thấp hơn do hòa với dòng chảy của các con sông đổ ra biển nhưng điều này không làm chênh lệch đáng kể tỉ lệ phần trăm các thành phần có trong nước biển đã nêu ở trên.

Bảng tra cứu các ion bạn có thể xem bên dưới:

 • $\text{Cl}^-$: Chloride
 • $\text{Na}^+$: Sodium
 • $\text{SO}^{2-}_4$: Sulfate
 • $\text{Mg}^{2+}$: Magnesium
 • $\text{Ca}^{2+}$: Calcium
 • $\text{K}^+$: Potassium
 • $\text{HCO}_3^{-}$: Bicarbonate
 • $\text{Br}^-$: Bromide
 • $\text{BO}_3^{3-}$: Borate
 • $\text{Sr}^{2+}$: Strontium
 • $\text{F}^-$: Fluoride
đã bổ sung 2.7 năm trước bởi
Avatar: SOS SOS40
thêm bình luận...

Câu trả lời của bạn

Chào mừng bạn đến với cộng đồng chia sẻ tri thức BanhoiTuidap.com, bạn có thể chia sẻ bất kỳ sự hiểu biết, nghiên cứu hoặc kinh nghiệm của mình về câu hỏi này với một số lưu ý:
 • Lịch sự, tế nhị.
 • Hạn chế ghi tắt, câu trả lời của bạn chỉ nên tập trung vào câu hỏi ở trên.
Câu trả lời của bạn sẽ được đăng ở chế độ cộng đồng, cho nên bạn sẽ không thể chỉnh sửa sau khi đăng, có thể đăng ký thành viên trên BanhoiTuidap.com khi bạn muốn theo dõi câu hỏi này hoặc chủ đề liên quan.
Bạn đang thắc mắc? Ghi câu hỏi của bạn và đăng ở chế độ cộng đồng (?)