1
Giải thích một cách đơn giản điện trường là gì?
0
NH Hoang Xuan10 đã đăng:

Mọi người có thể giúp mình giải thích khái niệm "điện trường" một cách đơn giản được không?

thêm bình luận...
1
Nhật60 đã đăng:

Bất cứ đối tượng nào có khả năng tạo một lực tác động ra xung quang nó, nó được xem là một vật có khả năng tạo trường, tạo trường ở đây tức là tạo một lực ra vùng xung quanh, trường ở đây là vùng. Ví dụ chúng ta nói vật có từ trường tức là vật có khả năng tạo lực từ ra vùng xung quanh nó.

Lực ở đây là một thứ gì đó rất trừu tượng đối với con người, nhưng dựa vào một số bản chất tự nhiên của nó như hướng và đường đi, chúng ta bắt đầu đặt tên cho nó ví dụ như lực hút hoặc lực đẩy, trong tự nhiên có lực hút của trái đất lên con người, lực cản (một tên gọi khác của lực đẩy) của trái đất đối với bão mặt trời.

Nhưng làm sao để biểu diễn một thứ trừu tượng vô hình như thế, chúng ta sử dụng khái niệm véc-tơ trong toán học bởi vì véc-tơ có hướng và độ lớn tương tự như lực, do đó nó rất phù hợp để biểu diễn lực. Hy vọng tới đây, bạn đã biết được từ "trường" trong điện trường là gì.

Khi nói đến điện, tức là chúng ta đang nói đến các vật chất cho phép các electron di chuyển tự do trong nó, chính sự di chuyển của các electron tạo ra dòng điện, mà electron di chuyển được bằng cách nào? Chính là nhờ vào điện trường - một lực tác động qua lại giữa bản thân các hạt electron với nhau và giữa các hạt electron với các hạt proton, các hạt proton mang điện tích dương tạo ra một lực gọi là lực đẩy, trong khi các hạt electron mang điện tích âm tạo ra một lực gọi là lực hút theo quy luật: cùng dấu thì đẩy, trái dấu thì hút.

Electron đẩy electron, electron bị đẩy bởi electron được hút bởi proton, sự hút đẩy này ta gọi là điện trường, điện trường làm cho các electron di chuyển tạo nên dòng điện.

Khái niệm điện trường

Vậy tóm lại, điện trường dùng để mô tả sự đẩy và hút giữa các hạt mang điện với nhau trong một khoảng không nhất định, khoảng không ở đây tức là chúng tác động lực lên nhau mà không cần va chạm vào nhau, ví dụ như bạn muốn đẩy cái bàn đi bạn phải trực tiếp va chạm vào cái bàn, điện trường cũng tương tự như vậy nhưng nó diễn ra trong khoảng không và diễn ra đối với các hạt mang điện.

Điện trường là gì

Khái niệm này có hơi mơ hồ, khả năng diễn tả của mình cũng chỉ tới đây, hy vọng đã làm rõ bản chất của điện trường.

đã bổ sung 5.2 năm trước bởi
Avatar: B-Editor B-Editor0

Cảm ơn bạn nhiều...

NH Hoang Xuan 10.12.2018
thêm bình luận...
Bạn đang thắc mắc? Ghi câu hỏi của bạn và đăng ở chế độ cộng đồng (?)